Aktuálne kurzy

OZNAMY:

PREVÁDZKA AUTOŠKOLY POVOLENÁ

S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení uvedených v opatrení ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 (.pdf, 128 kB).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,

po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Skupina A/M

Skupina A2

Skupina A

Skupina A

Skupina C

Skupina B
29.mája 2020

Skupina BE

Skupina B+T
29.mája 2020

Skupina T

Skupina CE