Aktuálne kurzy

OZNAMY:

Autoškola Metis oznamuje všetkým žiadateľom o udelenie VO, že od 24.10.2020 až do odvolania sa ruší teoretický aj praktický výcvik v autoškole.

Rovnako sa rušia záverečné skúšky a kurzy prvej pomoci.

Skupina A/M

Skupina A2

Skupina A

Skupina A

Skupina C

Skupina B

Skupina BE

Skupina B+T

Skupina T

Skupina CE