O nás

Autoškola Metis s.r.o. sídli na Levočskej ulici číslo 13 v Starej Ľubovni. Prevádzka autoškoly sa nachádza v budove Autoškoly Metis s.r.o. Výcvikové priestory pre výučbu teoretickej prípravy, praktického výcviku na trenažéri a učebňa zdravotnej prípravy sa nachádzajú na druhom podlaží. Učebňa teoretickej prípravy umožňuje výcvik vodičov v počte až 30-tich žiakov. Na druhom podlaží sa nachádzajú taktiež prijímacia kancelária, zborovňa inštruktorov a sociálne zariadenia. K budove autoškoly vedie dostatočne široká prístupová cesta. Pred budovou autoškoly sa nachádzajú dostatočné priestory na otáčanie a parkovanie vozidiel. Autoškola Metis s.r.o. vykonáva výcvik vodičov na základe platnej registrácie. Je členom Komory autoškôl Slovenskej republiky. Autoškola vykonáva výcvik vodičov v rozsahu A,B,T,C,E skupín vodičského oprávnenia. Disponuje technickou základňou potrebnou pre výcvik vodičov všetkých uvedených skupín vodičského oprávnenia. Zamestnáva inštruktorov so skúsenosťami a dostatočnou praxou vo vykonávaní výcviku vodičov a je garanciou pre splnenie podmienok kvalitného výcviku vodičov.